Platební podmínky

Číslo účtu: 1751079033/0800

IBAN: CZ17 0800 0000 0017 5107 9033

BIC: GIBACZPX

Banka: Česká Spořitelna

Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky